Drukuj
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich funkcjonują w ramach projektu „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH”, realizowanego przez województwo dolnośląskie na podstawie umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

Dolnośląskie PIFE są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Na Dolnym Śląsku funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz lokalne PIFE w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE: