plakat szkolenia

Wielkopolska Grupa Prawnicza z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Zamówienia publiczne w Twojej firmie!”.

 

Aż 90% wartości szkoleń i doradztwa jest dofinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego.