logo urzędu

Pracodawco! Dysponujesz wolnym miejscem pracy i chciałbyś zatrudnić osobę bezrobotną?

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pomoże Ci zrealizować ten cel.
Posiadamy wolne środki na aktywizację zawodową m.in. na staże, prace interwencyjne oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Przyjdź i skorzystaj z oferty tut. PUP.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy w 2021 r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Szczegółowych informacji uzyskasz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, Tel. 65 543 22 25.