Zaproszenie dla pracodawców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenia ustawiczne pracowników, które odbędzie się 09.08.2016 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.

Pracodawcy mogą uzyskać wsparcie na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach określonych priorytetów wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tj.:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach / zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności w zatrudnieniu pracowników;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może finansować działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pozostałe 20% pracodawca pokrywa z własnych środków)
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeżeli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorstw,

nie więcej niż 4253,10 zł na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego.

Zainteresowanych Pracodawców prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do dnia 08.08.2016r. dzwoniąc pod nr tel. 65 512 87 31 lub wysyłając mail na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..