logo urzędu

Pracodawco! Dysponujesz wolnym miejscem pracy i chciałbyś zatrudnić osobę bezrobotną? Powiatowy Urząd Pracy w Górze pomoże Ci zrealizować ten cel.

 Posiadamy wolne środki m.in. na staże, prace interwencyjne oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Przyjdź i skorzystaj z oferty PUP w Górze.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy w 2021 r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
Szczegółowych informacji uzyskasz w siedzibie PUP w Górze, przy
ul. Poznańska 4 oraz pod numerem: 65 543 22 25.