Zdobądź grant na współpracę z Urzędem Patentowym RP. Weź udział w bezpłatnym webinarium i dowiedz się, jak skutecznie aplikować i uzyskać nawet 95% dofinansowania do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

 

Chcesz poznać szczegóły projektu? Zapisz się już dziś na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Patentowego RP, które organizujemy 10 marca: Ochrona własności intelektualnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne! Na spotkanie zapraszają Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Urząd Patentowy RP uruchomił innowacyjny w skali kraju projekt dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Polscy przedsiębiorcy, mogą uzyskać dofinansowanie na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej.

Dlaczego warto aplikować o dofinansowanie?

Wymiernym efektem dofinansowanej usługi  jest raport zawierający rekomendacje w zakresie ochrony własności intelektualnej, „szyty na miarę” konkretnego przedsiębiorcy! Otrzymując raport przedsiębiorca uzyska wiedzę:

  • jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp.;
  • jakie korzyści może czerpać z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy;
  • jak uzyskać patent,
  • jak korzystać z praw autorskich,
  • jak konstruować umowy z pracownikami.

Zapisy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-140-141/

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.