logo urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze od 11.09.2023 r. do 15.09.2023 r. prowadzi nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

Masz pomysł na firmę?
Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?
Posiadamy w dyspozycji środki w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024”, Priorytet nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działanie 7.1 „Aktywizacja osób na rynku pracy” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków: od 11.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Więcej informacji pod numerem: 65 512 87 23
Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra.