logo urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w dniach 05.02.2024-09.02.2024 prowadzi nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?

Posiadamy w dyspozycji środki w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024”, Priorytet nr 7, Działanie 7.1, Typ 7.1.A, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środki Funduszu Pracy.
Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Od dnia 05.02.2024 r. do dnia 09.02.2024 r. trwa nabór wniosków. Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23. Wnioski wypełnione komputerowo lub ręcznym czytelnym pismem należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra.