Dolnośląski Fundusz Gospodarczy informuje

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektu nr RPDS.01.03.01-02-0012/17 realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

logo mokroporady.pl

Fundacja Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej  bezpłatnej działalności statutowej (pożytku publicznego) - za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę - prezentuje w załączeniu materiały,  które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców.

info o naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje o realizowanym projekcie 1.3.1 „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” oraz zbliżającym się naborze wniosków.

informacja o projekcie WARR

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt poinformować, iż trwa nabór wniosków o przyznanie grantu w związku z realizacją projektu pt. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” w ramach RPO WD 2014-2020.

przedsiębiorcy w ZPK

W Zespole Placówek Kultury lokalni przedsiębiorcy spotkali się z Burmistrzem Wąsosza Pawłem Niedźwiedziem oraz Sekretarzem Gminy Marcinem Kozińskim.

plakat informujący o wprowadzanym projekcie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2019 r., w związku z wejściem w życie projektu e-akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorcy będą przekazywać