Dofinansowanie działalności klubów sportowych w 2017 r.

Ogłoszenie naboru wniosków dofinansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na ternie Gminy Wąsosz w 2024 roku.

plakat biegu

Klub Sportowy Endorfiny Wąsosz zaprasza do wzięcia udziału w akcji "Bieg po Endorfiny", który odbędzie się 09.09.2023 r.

plakat ze szczegółami wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju Dzikich Drużyn w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza!

Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe

Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie działalności statutowej klubów sportowych

Dofinansowanie działalności klubów sportowych w 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Wąsosza o składaniu wniosków przez kluby sportowe o przyznanie dofinansowania na 2023 r.