• Powiatowy Inspektor Sanitarny – 65 543 23 54
  • Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994
  • Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - 65 543 23 54