• Informacje o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Wąsosz należy kierować do tut. Urzędu w godzinach pracy pod numer tel. 65 5437850 a po godzinie 15-tej pod numer tel. 668614417 .
  • Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizowana jest przez zakład leczniczy, z którym Gmina zawarła umowę: Osiecki Radosław Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna “ORIVET” ul. Marszałka Miedzińskiego 6f/11, 63-900 Rawicz. tel. 605219316