przedmiotowa droga dojazdowa

29 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

tablica informacyjna inwestycji

Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120230D – ulica Kalinowa, w miejscowości Wąsosz" zrealizowano w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

tablica informacyjna inwestycji

Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borowna" zrealizowano w 2023 r. w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

tablica informacyjna inwestycji

Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120114D, Przebudowa drogi gminnej 120142D oraz drogi gminnej 120175D Czarnoborsko – Wiewierz," zrealizowano w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

modernizowany budynek w Płoskach

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płoski”.

tablica informacyjna inwestycji

Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 123602D – ulica Rumiankowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123603D – ulica Makowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123604D – ulica Chabrowa; w miejscowości Wąsosz," zrealizowano w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

tablica informacyjna

Cała inwestycja drogowa realizowana w ramach II edycji Polskiego Ładu została podzielona na następujące zadania:

tablica informacyjna inwestycji

Zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice" zrealizowano w ramach inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

świetlica w Pobielu

Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Pobiel w części zmienił swoje oblicze.

infografika funduszu

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wąsosz" trafiło na listę inwestycji, którym przyznano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę.