Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanym wsparciu finansowych w kwocie 20 144,76 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury zlokalizowanej przy rzece Barycz w miejscowości Wąsosz, Gmina Wąsosz”. 

 

W ramach zadania między innymi istniejący pomost w Wąsoszu zastąpi pomost pływający, trasa wzdłuż rzeki Barycz zostanie oznakowana tablicami informacyjnymi, a do istniejącej wypożyczalni sprzętu zostaną dokupione dwa rowery wodne.