Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych" w kwocie 208 950 zł. 

 

Prace związane z zadaniem rozpoczną się niebawem. Wykonawcą prac będzie Konsorcjum VIAPOL Leszno Sp. z o. o.