Trwają prace związane z zadaniem pn. "Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Wykonawcą prac jest Konsorcjum VIAPOL Leszno Sp. z o. o. Całkowity koszt zadania wynosi 506 041,68 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 208 950 zł.