Zakończono prace związane z rozbudową budynku gospodarczego - świetlicy w miejscowości Bełcz Mały.

Rozbudowa ta polegała na dobudowie pomieszczenia sanitarnego i zaplecza kuchennego. Cały obiekt poddany został renowacji - malowaniu.
Świetlica służy mieszkańcom do organizacji spotkań, zajęć kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez okolicznościowych.
Wykonawcą robót był Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota. Koszt rozbudowy budynku wyniósł 40 000,00 zł brutto.