Informujemy o zakończeniu prac związanych z zadaniem pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz".

 

Wykonawcą prac była Spółdzielnia Socjalna "Nad Baryczą". Całkowity koszt zadania wyniósł 30 090,36 zł. Gmina Wąsosz złożyła wniosek o wypłatę pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej będących własnością gminy na kwotę 11 735,24 zł.