Zakończono prace związane z zadaniem pn. "Młynary - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Całkowity koszt zadania wyniósł 212 868,72.

Gmina Wąsosz złożyła wniosek o wypłatę pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 88 200 zł.