Dnia 18 stycznia 2019 roku w Górze Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Przybylskiej podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania „Ujście Baryczy” reprezentowaną przez Prezes Jolantę Wrotkowską na sfinansowanie zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz”.

 

Kwota przyznanej dotacji dla Gminy Wąsosz wynosi 17 000,00 zł.

Planowany termin realizacji zadania: do 30 czerwca 2019 r.

 
Sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy.

banner z logo funduszy europejskicj

 podpisanie umowy - sfinansowanie inwestycji

wydawnictwo LGD Ujście Baryczy