Urząd Miejski Wąsosza informuje, że na bieżąco przeprowadzane są remonty dróg polegające na uzupełnieniu i utwardzeniu ich tłuczniem kamiennym.

W/w remontów w 2019 roku dokonano między innymi w miejscowościach: Stefanów, Bartków, Sułów Wielki, Borowna, Górka Wąsoska, Wąsosz.
Ponadto informuje się, że na mocy porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania odcinka drogi powiatowej nr 1084D od m. Wąsosz ul. Rzemieślnicza do granicy gminy Wąsosz, dokonano - przy użyciu remontera typu PATCHER - remontu cząstkowego nawierzchni przedmiotowej drogi.

was 050419 002

was 050419 002