26 kwietnia 2019 roku Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz podpisał z Burmistrzem Gminy Rawicz Grzegorzem Kubikiem list intencyjny dotyczący współpracy gmin w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej szlakiem zlikwidowanej linii kolejowej nr 362.

Strony podpisując powyższy list wyraziły nie tylko wolę współpracy w sprawie budowy w/w ścieżki, lecz także chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji, promocji i utrzymania nowo powstałej trasy rowerowej. Podpisanie przedmiotowego listu można uważać za pierwszy krok w projekcie, którego celem jest połączenie gminy Wąsosz zarówno z "Rowerową S5", jak i "Dolnośląską Krainą Rowerową".
Sygnowanie listu intencyjnego odbyło się przy okazji spotkania dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP dla Gminy Rawicz.

 

was 260419 01

 

was 260419 01