podpisanie umowy

10 czerwca 2019 roku Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź podpisał umowę z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o. - wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie”.

Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 10 lipca 2019 roku. Wartość zadania wynosi 492 015,97 zł

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Wąsosz na w/w zadanie kwotę 205 800 zł (uchwałą nr VI/124/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych).