1. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla 2 budynków wielorodzinnych w miejscowości Kamień Górowski