skatepark - widok z góry

Trwają kolejne prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

 

Wykonawcą robót jest firma Weran Sp. z o.o. z Wrocławia. Gmina Wąsosz na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 303 453,00 zł. Fundusze pozyskano w konkursie ogłoszonym przez LGD Ujście Baryczy.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

GMINA WĄSOSZ

Jest beneficjentem wsparcia w ramach działania 19 „LEADER”
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności miejscowości, zagospodarowanie trenu w chwili obecnej nieużytkowanego a przede wszystkim wsparcie aktywności społecznej miejscowości.
Przewidywane wyniki: Utworzenie kompleksu aktywności sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz.

 

 logotyp 2021 02 25