Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

 

Wykonawcą robót jest firma Weran Sp. z o.o. z Wrocławia. Gmina Wąsosz na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 303 453,00 zł. Fundusze pozyskano w konkursie ogłoszonym przez LGD Ujście Baryczy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.