25 września 2020 roku został oficjalnie otwarty plac zabaw z elementami skateparku zlokalizowany przy ul. Korczaka Wąsoszu.

 

Gmina Wąsosz zrealizowała zadanie pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

Wykonawcą robót była firma Weran Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość robót wyniosła 591 925,79 zł.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

GMINA WĄSOSZ

Jest beneficjentem wsparcia w ramach działania 19 „LEADER”
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności miejscowości, zagospodarowanie trenu w chwili obecnej nieużytkowanego a przede wszystkim wsparcie aktywności społecznej miejscowości.
Przewidywane wyniki: Utworzenie kompleksu aktywności sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz.

 

 logotyp 2021 02 25

 

 

fot. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu