Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drozdowice Wielkie - Etap II".

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Wartość robót wynosi 378 112,50 zł. Gmina Wąsosz na realizację przebudowy drogi otrzymała dotację z Województwa Dolnośląskiego.

 

was 121020 01

 

was 121020 02