Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112D Unisławice - Lubiel".

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna.
Termin realizacji: do dnia 30 maja 2021 roku.
Wartość zadania: 105 213,36 zł.

 

was 090421 01