Informujemy, że Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację inwestycji - zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo - Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo - Czeladź Wielka".Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o. o.
Wartość przebudowy: 2 010 578,81 zł
Termin realizacji do dnia: 15 października 2021 roku
Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto Burmistrz Wąsosza wraz z pracownikami Referatu Budownictwa i Inwestycji, przy udziale inspektorów nadzoru przekazał Wykonawcom plac budowy.

 

was 230621 02

was 230621 01