infografika tematyczna

W ramach tegorocznego konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" dofinansowanie otrzymało 46 projektów na łączną kwotę pomocy 1 309 597 zł.

Na liście rankingowej dot. subregionu wrocławskiego znajduje się również gmina Wąsosz oraz zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel". Na realizację zadania otrzymaliśmy 24 954 zł - są to środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które przekazane zostaną w formie refundacji.
Zadania które będą realizowane z tego programu to między innymi remonty oraz wyposażenie obiektów publicznych (świetlic, domów kultury), budowa lub remonty placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp., budowa zbiorników retencyjnych oraz zbiorników do gromadzenia wód opadowych czy zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z społecznością lokalną.