logo ODW

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź w dniu 31 sierpnia 2021 r. w imieniu Gminy Wąsosz podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel”.

Zadanie realizowane jest w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Wartość udzielonej dotacji celowej: 24 954,00 zł.