podpisanie umowy

Informujemy, że 2 września 2021 r. Gmina Wąsosz podpisała umowę na kolejną inwestycję drogową.


Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina"
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna.
Wartość przebudowy: 845 853,10 zł

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Zadanie rekultywacyjne pod nazwą "WIKLINA droga dojazdowa do gruntów rolnych" zlokalizowane w powiecie górowskim, gminie Wąsosz, obrębie Wiklina.

Ponadto Burmistrz Wąsosza wraz z pracownikami Referatu Budownictwa i Inwestycji, przy udziale inspektora i nadzoru przekazał Wykonawcom plac budowy.