spotkanie z wykonawcą robót

Informujemy, że dzisiaj Gmina Wąsosz podpisała umowę na kolejną inwestycję.


Zadanie pn. "Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza"
Wykonawcą robót będzie: Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski
Wartość: 149 930,19 zł
Ponadto Burmistrz Wąsosza wraz z pracownikami Referatu Budownictwa i Inwestycji, przy udziale inspektora nadzoru, przekazał Wykonawcom plac budowy.