Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina".


Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna.
Wartość przebudowy: 845 853,10 zł

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Zadanie rekultywacyjne pod nazwą "WIKLINA droga dojazdowa do gruntów rolnych" zlokalizowane w powiecie górowskim, gminie Wąsosz, obrębie Wiklina.