infografika - dofinansowanie

Opublikowano wyniki pierwszego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu "Polski Ład".

W ramach w/w programu gmina Wąsosz otrzyma dofinansowanie w wysokości 8 550 000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz". Zmodernizowane zostaną drogi relacji Świniary - Borowna, Czeladź Wielka - Baranowice oraz droga w Chocieborowicach.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.