Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza".


33 lampy oświetliły ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Wąsosz - Podmieście w ciągu drogi krajowej nr 36.
Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski.
Wartość: 149 930,19 zł.
Wykonawcą projektu była firma Robotech, która również pełniła nadzór nad realizacją przedmiotowej inwestycji.

 

was 031221 01

was 031221 01

was 031221 01