tablica z danymi dotowanej inwestycji

Gminie Wąsosz przyznano środki w ramach złożonego Wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR).

Kwota dofinansowania: 150 000 zł

Nazwa zadania: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla 2 budynków wielorodzinnych w miejscowości Kamień Górowski