logo UMWD

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, Gmina Wąsosz otrzymała dotację na realizację 3 zadań:

 


1) Lubiel - droga dojazdowa do gruntów rolnych (115 000,00 zł na wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną - dywanikiem asfaltowym),
2) Kowalowo - Czeladź Wielka - przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych (23 880,00 zł na zakup sadzonek drzew),
3) Wiklina - przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych (6 965,00 zł na zakup sadzonek drzew).