Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku.


Termin realizacji: 30.11.2022 r.
Wykonawcą robót jest firma: H.U.B JANMAR JANIK MARCIN
Wartość: 1 835 688,70 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Kwota dofinansowania: 620 000,00 zł.

 

was 310322 03

was 310322 03

was 310322 03