zdjęcie dokumentu

Gmina Wąsosz otrzymała promesę, podpisaną przez Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oraz Grzegorza Macko - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice”, z kwotą dofinansowania: 39 962,00 zł.


W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie remontu w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej, polegającym na wymianie posadzki.
Remont wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa obiektu a także poprawi poziom atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców sołectwa uczestniczących w imprezach kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności.