podpisanie umowy

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".


Zadanie podzielone jest na następujące inwestycje:
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borowna, obręb Świniary
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice
3. Przebudowa drogi gminnej nr 120114D, Przebudowa drogi gminnej 120142D oraz drogi gminnej 120175D Czarnoborsko – Wiewierz
4. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 724/10, 130 w miejscowości Wąsosz
5. Przebudowa drogi gminnej nr 123602D – ulica Rumiankowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123603D – ulica Makowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123604D – ulica Chabrowa; w miejscowości Wąsosz
6. Przebudowa drogi gminnej nr 123601D – ulica Sosnowa, w miejscowości Wąsosz
7. Przebudowa drogi gminnej nr 120230D – ulica Kalinowa, w miejscowości Wąsosz
8. Przebudowa drogi gminnej nr 120228D – ulica Jaśminowa, Przebudowa drogi gminnej nr 120229D – ulica Azaliowa, w miejscowości Wąsosz

Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zostało: KONSORCJUM:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” - Lider, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra
DROGTRANZ Sp. z o.o. – Partner, ul. Witosa 8, 56-200 Góra
Wartość: 9 444 128,60 zł brutto.

Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 8 865 203,52 zł.
Wkład własny Gminy Wąsosz wynosi 6,13% wartości inwestycji.
Termin realizacji: do dnia 30.11.2023 r.