Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubiel" - drogi w okolicy sklepu i figurki.


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne było: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra.
Wartość: 277 862,33 zł brutto.

 

was 280423 04

was 280423 04

was 280423 04