zdjęcie planowanych miejsc prac

Dnia 20 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.


Gmina Wąsosz w związku z powyższym zrealizuje kolejne inwestycje drogowe:
- ŁUGI - droga dojazdowa do gruntów rolnych (kolejny odcinek drogi na "Koloni"),
- PŁOSKI - droga dojazdowa do gruntów rolnych (odcinek drogi w Kobylnikach).