banner informacyjny

Inwestycja pn. "Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w miejscowości Wąsosz – ul. Krótka 100900D, ul. Korczaka 100898D" znalazła się na liście rekomendowanych do dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które poprawią bezpieczeństwo pieszych poruszających się w stronę amfiteatru oraz placu targowego, stadionu i przedszkola.
Ponadto w ramach tego samego programu Powiat Górowski otrzyma dofinansowanie na zadanie pn. "Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściem w ciągu drogi powiatowej nr 1114 D w m. Lubiel".
Inwestycja polegać będzie na budowie drogi dla pieszych na odcinku około 300 metrów (od wjazdu do miejscowości od strony Płosek do połączenia z istniejącym chodnikiem).