Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120159D, Kobylniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych.


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne była firma: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń.
Wartość umowy: 242 729,92 zł brutto.

Inwestycja dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

 

was 191023 2

was 191023 2

was 191023 2