Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w celu utworzenia klubu dziecięcego

W Wąsoszu trwają prace związane z rozbudową Przedszkola Samorządowego w celu utworzenia klubu dziecięcego.

Modernizacja ulicy Zygmunta Bartkowiaka

W miejscowości Wąsosz trwają prace związane z modernizacją ulicy Zygmunta Bartkowiaka.

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Wiklinie

W miejscowości Wiklina trwa remont świetlicy, polegający na wymianie pokrycia dachowego.

Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Trwają prace związane z zadaniem pn. "Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Rozbudowa budynku gospodarczego w Bełczu Małym

Zakończono prace związane z rozbudową budynku gospodarczego - świetlicy w miejscowości Bełcz Mały.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V

Trwają prace związane z zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V". Prace aktualnie wykonywane prowadzą do odtworzenia nawierzchni o łącznej powierzchni 5 285,50 m2.

Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zakończono prace związane z zadaniem pn. "Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Rozbudowa budynku gospodarczego w Bełczu Małym

W miejscowości Bełcz Mały trwają obecnie prace związane z rozbudową budynku gospodarczego - świetlicy.

Modernizacja ulicy Zygmunta Bartkowiaka

Zakończono prace związane z modernizacją ulicy Zygmunta Bartkowiaka w Wąsoszu.

Rozbudowa budynku gospodarczego w Drozdowicach Małych

W miejscowości Drozdowice Małe trwają obecnie prace związane z rozbudową budynku gospodarczego - świetlicy.