Przebudowa dróg dojazdowych

Zakończono roboty drogowe w miejscowościach Zbaków Dolny i Zbaków Górny. W ramach zadania przebudowano 5 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 1,23 km.

Nowe boisko w Pobielu

Gmina Wąsosz z radością informuje o zakończeniu budowy boiska do ćwiczeń rekreacyjnych w Pobielu.

Przebudowa dróg w Kamieniu Górowskim

W miejscowości Kamień Górowski trwają obecnie prace polegające na przebudowie dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

W dniu 6 września 2016 roku w Wąsoszu odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego dwuoddziałowego przedszkola samorządowego przy ulicy Korczaka.

Uroczystość otwarcia boiska w Pobielu

W sobotę, 8 września odbyła się uroczystość otwarcia boiska do ćwiczeń rekreacyjnych w Pobielu.

Zakończenie budowy przedszkola

Z radością informujemy o zakończeniu budowy dwuoddziałowego przedszkola w Wąsoszu przy ulicy Korczaka, realizowanej przez firmę PROK-BUD.

IV etap budowy kanalizacji sanitarnej

Na terenie Wąsosza realizowany jest obecnie IV etap budowy kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wąsosz - Gola Wąsoska

Rozpoczęto przebudowę drogi lokalnej (ul. Polna), łączącej Wąsosz z Golą Wąsoską. Roboty są obecnie realizowane, a oddanie drogi do użytku planuje się na wrzesień.

Przebudowa dróg dojazdowych

W obrębie miejscowości Zbaków Górny i Zbaków Dolny trwają roboty polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach operacji scalania gruntów.

Budowa boiska w Pobielu

Urząd Miejski Wąsosza pragnie poinformować mieszkańców, iż w Pobielu trwa obecnie budowa boiska do ćwiczeń rekreacyjnych.