Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - prace budowlane

Trwają prace budowlane w ramach zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V"

W dniu 20 lipca 2017 roku w miejscowości Ługi odbyła się uroczystość z okazji zakończenia III etapu budowy drogi.

Nowa droga w Cieszkowicach

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie inwestycji „Cieszkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych” został rozpatrzony pozytywnie.

Droga w Ostrawie

Zakończono roboty drogowe w miejscowości Ostrawa.

Nowa świetlica wiejska w Baranowicach

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranowice.

II etap przebudowy drogi w Ługach

Gmina Wąsosz podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Ługi – II etap” w kwocie 174 300 zł z budżetu województwa dolnośląskiego.

Budowa chodnika w Czarnoborsku

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Czarnoborsko.

Modernizacja drogi w Drozdowicach Małych

W dniu 08.05.2017 r. zakończono modernizację drogi gminnej w Drozdowicach Małych.

Rozpoczęto remont nawierzchni boiska przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.

Przebudowa drogi w Ługach – II etap

W miejscowości Ługi, na działce nr 294, trwa drugi etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.