uczestnicy podpisania umowy z wykonawcą

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120165D. Lubiel – droga dojazdowa do gruntów rolnych."

podpisanie dokumentacji

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

zdjęcie dokumentu

Gmina Wąsosz otrzymała promesę, podpisaną przez Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oraz Grzegorza Macko - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice”, z kwotą dofinansowania: 39 962,00 zł.

plac budowy

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku.

informacja o wniosku

Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz" w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

logo UMWD

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, Gmina Wąsosz otrzymała dotację na realizację 3 zadań:

logo przetargowe

Gmina Wąsosz zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym do wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice".

tablica z danymi dotowanej inwestycji

Gminie Wąsosz przyznano środki w ramach złożonego Wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR).

baner informacyjny

Informujemy, że 12.05.2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.

uczestnicy spotkania

Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację dwóch inwestycji: