podpisanie dokumentów

Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo-socjalną w miejscowości Rudna Mała".

zdjęcie drogi

Dzisiaj odbył się odbiór techniczny zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drozdowice Wielkie - Etap II".

prace budowlane

Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112D Unisławice - Lubiel".

auto dla OSP

Wczorajszego wieczoru w Wąsoszu było dość głośno. Druhowie OSP Wąsosz przywitali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który został odebrany z siedziby firmy BOCAR.

złożenie podpisów

23 marca Gmina Wąsosz zawarła umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112D Unisławice - Lubiel".

roboty budowlane

Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drozdowice Wielkie - Etap II".

logo konkursu

Gmina Wąsosz w związku z ogłoszonym konkursem „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego, organizowanym dla sołectw posiadających Sołecką Strategię Rozwoju Wsi, uczestniczących w inicjatywie Odnowa Dolnośląskiej Wsi, złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel”.

nowe miejsce zabawy

25 września 2020 roku został oficjalnie otwarty plac zabaw z elementami skateparku zlokalizowany przy ul. Korczaka Wąsoszu.

ogrodzenie placu

Teren kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz zyskał ogrodzenie.

zdjęcie budowy

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.